Operačný systém

Všetky zariadenia bežia na bezplatnom operačnom systéme Linux

Licencovanie

Pre používanie zariadení nie je nevyhnutné vlastniť ani platiť licenčné poplatky

Reporting

Každé zariadenie poskytuje určitú formu reportovania a grafovania prostredníctvom webového portálu

Aktualizácie

Softvér pre všety zariadenia je bezplatne voľne k dispozícii na stiahnutie

Výkon

Každé zo zariadení poskytuje maximálny výkon pre efektívne používanie daného riešenia

Pripojiteľnosť

Každé zo zariadení používa rôzne možnosti pripojenia k bezdrôtovým, alebo káblovým technológiám

ApcPi (Monitorovací UPS klient)

Záložný zdroj je zariadene ktorého funkciou je krátkodobá dodávka elektrickej energie v prípade nestability vstupného napätia či pri úplnom výpadku elektrickej siete. Úlohou UPS je chrániť dáta a citlivé zariadenia pred poškodením vplyvom nepredvídaných udalostí v sieti ako sú napäťové špičky, poklesy napätia, alebo úplné výpadky. Ak dôjde k výpadku elektrickej energie, záložný zdroj dodáva spotrebičom energiu zo svojich akumulátorov.

ApcPi je samostatný nezávislý sieťový modul určený na komunikáciu s UPS zariadením prostredníctvom USB rozhrania. Umožňuje bezpečné sledovanie a kontrolu záložného zdroja pomocou webového prehliadača, príkazového riadku, alebo protokolu SNMP. Vstavané technológie zaisťujú výnimočnú spoľahlivosť vrátane grafických a mailových notifikácií.

AudioPi (Internetové rádio)

U internetového rádia sa jedná o prenos audia prostredníctvom internetu. K jeho správnemu chodu je teda nutné mať prístroj pripojený k internetu. Ako prijímač internetových rozhlasových staníc môže slúžiť nielen internetové rádio, ale tiež bežný počítač, notebook, tablet, mobilný telefón či autorádio. Veľkou výhodou internetového rádia je možnosť prijímať stanice z celého sveta bez obmedzenia rádiového signálu. Zo zoznamu internetových staníc si môžete vyberať podľa žánru, jazyka, regiónu, mesta a podľa mnohých ďalších kritérií.

AudioPi ponúka okrem štandardných funkcií internetového rádia aj prístup k vlastnému repozitáru obľúbených skladieb.

ConPi (Konzolový server)

Konzolový server umožňuje bezpečnú vzdialenú správu ľubovoľného zariadenia so sériovým portom, alebo USB portom v prípade smerovačov, prepínačov, bezpečnostných brán, telefónnych ústrední či iných sieťových zariadení.

ConPi je hardvérové riešenie, ktoré poskytuje bezpečnú alternatívnu trasu aj v prípade softvérového výpadku sieťového zariadenia. Môže byť použitý pre konfiguráciu, reštartovanie a aktualizácie operačného systému cez vzdialenú správu. Poruchy a prestoje sa minimalizujú zabezpečením lepšej dostupnosti fyzických zariadení prostredníctvom konzolového vzdialeného prístupu.

EsxPi (Virtualizačný server)

Virtualizácia je framework, alebo metodológia delenia zdrojov počítača na niekoľko výpočtových prostredí aplikovaním jedného, alebo viacerých prístupov či technológií, hlavne rozdelenia hardvéru a softvéru, zdieľania výpočtového času, alebo simulovanie výpočtového prostredia.

EsxPi pozostáva z upraveného obrazu ESXi servera podporujúceho platformu ARM. EsxPi je efektívny a ekonomický, pretože priemerná spotreba všetkých bežiacich mini virtuálnych serverov spolu je do 5W za hodinu. Je vhodný pre testovacie prostredie či výučbu.

HomePi (Domáca IT infraštruktúra)

Infraštruktúra informačných technológií je široko definovaná ako súbor komponentov informačných technológií, ktoré sú základom IT služieb, zvyčajne sa jedná o fyzické komponenty, a rôzne softvérové a sieťové komponenty.

HomePi pozostáva z úplnej IT infraštruktúry založenej na ARM zariadeniach umiestnených v malom Ač plastovom boxe rozmeru (200x190x70) mm. Je ekologický, pretože priemerná spotreba všetkých bežiacich mini serverov spolu je okolo 15 W za hodinu, teda sa rovná jednej úspornej žiarovke. InfraPi je vhodný a efektívny pre domácnosť či testovacie prostredie.

InfraPi (Firemná IT infraštruktúra)

Infraštruktúra informačných technológií je široko definovaná ako súbor komponentov informačných technológií, ktoré sú základom IT služieb, zvyčajne sa jedná o fyzické komponenty, a rôzne softvérové a sieťové komponenty.

InfraPi pozostáva z úplnej IT infraštruktúry založenej na ARM zariadeniach umiestnených v malom 19" 1U puzdre rozmeru (485x300x44) mm. Je ekologický, pretože priemerná spotreba všetkých bežiacich mini serverov spolu je okolo 15 W za hodinu, teda sa rovná jednej úspornej žiarovke. InfraPi je vhodný a efektívny pre malú organizáciu do 10 zamestnancov.

NasPi (NAS server)

Servery NAS slúži na ukladanie, streamovanie a zálohovanie dát. Jedná sa o zariadenie vybavené úsporným procesorom a veľkou kapacitou pre pevné disky. Vďaka sieťovému pripojeniu môžete k vášmu dátovému úložisku pristupovať z viacerých počítačov, tabletov, mobilných telefónov i televízie.

NasPi úložisko ponúka okrem zálohovania a zdieľania dát tiež ďalšie služby. Podpora DLNA umožňuje prehrávať vaše médiá na smart TV a ďalších zariadeniach. Pre zdieľanie dát v prostredí Unix sa hodí služba Samba. Medzi najčastejšie funkcie NAS úložisko patrí tiež tlačový, FTP, webový, databázový či VPN server.

PwPi (Senzor monitorovania napájania)

PowerPi je senzor monitorovania zdroja napájania s integrovanou vymeniteľnou batériou umožňujúci nepretržité monitorovanie napájania aj v prípade výpadku zdroja napájania po dobu minimálne 2 hodín.

O stave napájania ste informovaný prostredníctvom grafov a emailových notifikácií.

ProPi (Prezentačný klient)

Video prezentácie zabezpečujú vizuálny a presvedčivý spôsob doručovania obsahu. Sú prospešné pre obchodné, vzdelávacie, technologické, alebo iné prezentácie na dosiahnutie cieľov.

Popisovaný klient ProPi zabezpečuje autonómnu video prezentáciu uvedených typov súborov:
- obrázkových (jpg, png, gif, ...)
- prezentačných (ppt, pptx, pps, ppsx)
- video (avi, mp4, vmw, mkv, ...)

TemPi (Datalogger teploty)

Záznamníky teploty sa používajú na sledovanie teploty a uplatnia sa predovšetkým v priemyselnej oblasti, kde hrá teplota vzduchu veľkú úlohu. Zariadenia sa rozlišujú na jednorazové prístroje a prístroje pre dlhodobé sledovanie. Jednorazové prístroje slúžia k protokolovaniu hodnôt počas krátkeho časového obdobia. Naopak vo výrobe je však dôležité mať možnosť zhodnotiť teplotu za dlhý časový úsek.

Datalogger teplotných senzorov TemPi je ideálny pre meranie skladovacej teploty, napríklad potravín, alebo farmaceutických výrobkov či všeobecné meranie teploty. Je vhodný aj na meranie teploty v chladiacich boxoch, alebo mrazničkách. Namerané hodnoty sú spoľahlivo zaznamenávané po definovanú dobu. So svojimi vstupmi pre 1 až 30 termočlánkoch senzorov môžete súčasne merať a zaznamenávať teplotu až na 30tich miestach.

TiPi (Analyzátor dátovej linky)

TiPi je analyzátor internetového pripojenia vrátane testovania stability linky a priepustnosti telekomunikačného vedenia. Meranie rýchlosti sa spolieha na algoritmus, ktorý vám umožní presne zmerať prenosovú rýchlosť a latenciu vášho pripojenia. Používa celosvetovú sieť vyhradených serverov, ktorá je optimalizovaná tak, aby poskytovala dostatok dátového toku na saturáciu vášho pripojenia.

Latencia sa v dátovej sieti označuje čas za ktorý konkrétny sieťový paket dosiahne cieľový zdroj, v preklade sa tomu hovorí aj oneskorenie. Toto oneskorenie je veľmi dôležité z pohľadu niektorých služieb, keďže pri väčšom oneskorení môže vznikať problém pri spojení či prenose dát.

ThcPi (Tenký klient)

V počítačových sieťach je tenký klient jednoduchý menej výkonný počítač, ktorý bol optimalizovaný na nadviazanie vzdialeného pripojenia s výpočtovým prostredím založeným na serveri. Server vykonáva väčšinu práce, ktorá môže zahŕňať spúšťanie softvérových programov, vykonávanie výpočtov a ukladanie údajov.

ThcPi spolupracuje so všetkými bežnými verziami RDP (vzdialenej plochy). K tenkému klientovi môžete pripojiť tlačiareň, reproduktory, monitor, samozrejme klávesnicu a myš keďže je to plnohodnotný mini počítač s prístupom na internet, vrátane emailového klienta či kancelárskeho balíka.

VpnPi (VPN server)

Protokol VPN Virtual Private Network je sada pokynov na vytvorenie zabezpečeného a šifrovaného spojenia medzi koncovým zariadením a VPN serverom určený na prenos údajov.

VpnPi používa pre zapbezpečenie pripojenia protokol WireGuard. Jedná sa o zaujímavý nový protokol, ktorý má potenciál priniesť zásadné zmeny v odvetví bezpečnosti. V porovnaní s existujúcimi VPN protokolmi, ako sú OpenVPN a IPSec, WireGuard ponúka vyššiu rýchlosť, bezpečnosť a spoľahlivosť pomocou najmodernejšej kryptografie ako aj vylepšených štandardov šifrovania.